RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY SAARBRÜCKEN 

 Wypadki i kolizje drogowe – Niemcy, Austria, Szwajcaria

Rzeczoznawca samochodowy Saarbrücken jest doświadczonym ekspertem techniki samochodowej w Niemczech, który posiada nie tylko wieloletni staż zawodowy, ale także wysokie kompetencje, pozwalające mu na świadczenie szerokiego zakresu usług technicznych. Jako niemiecki autoekspert, rzeczoznawca z Saarbrücken wykonuje usługi techniczne wyłącznie niezależnie i w oparciu o aktualne standardy europejskie. Ponadto niemiecki ekspert techniki samochodowej Saarbrücken to regionalny partner sieci rzeczoznawczej MOTOEXPERT, działającej na terenie całych Niemiec.

Regionalni rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT wykonują wszelkie usługi z zakresu techniki samochodowej związane głównie z opiniowaniem i wyceną wartości pojazdów, oceną ich stanu technicznego czy ustalaniem kosztów naprawy powypadkowego samochodu. Priorytetowym zakresem działalności sieci MOTOEXPERT jest więc sporządzanie powypadkowych opinii technicznych dla szkód komunikacyjnych, jakie powstały na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii lub jakiekolwiek kraju Unii Europejskiej. Kosztorysowanie napraw samochodów powypadkowych oraz niezależne ustalanie wartości powstałych uszkodzeń jest wykonywane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT każdorazowo w sposób w pełni obiektywny i z zachowaniem wyjątkowej dokładności.

Opiniowanie szkód i wycena pojazdów powypadkowych

Klienci korzystający z pomocy niezależnych rzeczoznawców sieci MOTOEXPERT i eksperta techniki samochodowej z Saarbrücken są z reguły osobami poszkodowanymi w niezawionionych przez siebie wypadkach  i kolizjach drogowych, w których ponieśli straty materialne związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu. W procedurze likwidacji szkody chcą oni skorzystać z pomocy technicznej niezależnego rzeczoznawcy, dzięki któremu uzyskają nie tylko prawidłową kalkulację szkody z określeniem realnej wartości szkody, ale także szansę na otrzymanie lukratywnej kwoty należnego im odszkodowania.

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT opiniują szkody drogowe po zdarzeniach drogowych (wypadki i kolizje samochodowe), jakie miały miejsce:

  •   na terenie Polski
  • na terenie Niemiec
  • na terenie Austrii
  • na terenie Szwajcarii
  •  na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej (np. Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania)

Opinie techniczne sporządzane przez rzeczoznawców techniki samochodowej MOTOEXPERT dotyczą pojazdów powypadkowych i pokolizyjnych, które poruszały się na:

  1.  na polskich znakach rejestracyjnych
  2. niemieckich lub austriackich znakach rejestracyjnych
  3.  szwajcarskich znakach rejestracyjnych
  4.  znakach rejestracyjnych jednego z krajów UE (m.in. francuskich, belgijskich, holenderskich, czeskich, brytyjskich, włoskich)

Jeśli zatem zostałeś poszkodowany w niezawinionym przez siebie wypadku drogowym na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii skorzystaj z pomocy rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT (Saarbrücken). Niezależni rzeczoznawcy techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT chętnie udzielą fachowej pomocy technicznej, wycenią szkodę w Twoim pojeździe i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z likwiadają szkody za granicą. Zadzwoń i sprzawdź, jak może Ci pomóc sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT! Tel. +49 (0)911 9646 455.

Wycena pojazdów – Kosztorysowanie napraw – Wypadki samochodowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Unia Europejska)